Klienci indywidualni

Tłumaczenia pisemne


Choć oferta naszych tłumaczeń jest nieograniczona i codziennie jesteśmy gotowi na nowe, ciekawe wyzwania, zakres standardowych dokumentów najczęściej tłumaczonych przez tłumacza przysięgłego obejmuje:


 • akt urodzenia (skrócony i zupełny)

 • akt małżeństwa (skrócony i zupełny)

 • akt zgonu (skrócony i zupełny)

 • świadectwo chrztu

 • dowód osobisty

 • paszport

 • dokumenty samochodowe: umowa kupna, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji (pomagamy w rejestracji pojazdów)

 • świadectwo szkolne

 • świadectwo dojrzałości

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich

 • suplement do dyplomu

 • dyplom doktora

 • dyplom pielęgniarki / położnej

 • dyplom lekarza

 • umowa o pracę

 • świadectwo pracy

 • zwolnienie lekarskie

 • zaświadczenie o zarobkach

 • formularze od pracodawcy (np. P45, P46, P60 i P11D)

 • dokumenty z ZUS i Urzędu Skarbowego

 • wyciąg z konta bankowego

 • umowa kredytowa

 • pozwolenie na pracę

 • raport BIK (historia kredytowa)

 • pełnomocnictwo

 • umowa najmu

 • umowa dzierżawy

 • umowa nabycia nieruchomości

 • umowa spółki (pomagamy w otwieraniu działalności gospodarczej i przy rejestracji spółek)

 • dokumenty rejestrowe spółki

 • zezwolenie na działalność gospodarczą

 • orzeczenia sądowe (np. wyrok w sprawie o przysposobienie, o uznanie dziecka, wyrok rozwodowy, postanowienie w sprawie spadkowej)

 • CV

 • list motywacyjny


Tłumaczenia ustne


Tłumacze przysięgli towarzyszą swoim Klientom w bardzo ważnych sytuacjach życiowych–przykładowo w trakcie rejestracji narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas ceremonii ślubnej cywilnej lub kościelnej, w kancelarii notarialnej przy podpisaniu aktu nabycia nieruchomości, umowy małżeńskiej, umowy spółki, jak również w trudniejszych okolicznościach, np. na rozprawie o ustalenie pochodzenia dziecka, o ustalenie opieki nad dzieckiem, w sprawach spadkowych, czy w czasie rozprawy rozwodowej. Mamy pełną świadomość, że sytuacje te często radykalnie odmieniają bieg Państwa życia i wywołują wiele emocji, dlatego gwarantujemy zachowanie poufności wszelkich dokumentów i innych informacji uzyskanych w trakcie wykonywania naszych czynności, jak również udzielamy dyskretnego i profesjonalnego wsparcia w tych istotnych chwilach.