Klienci biznesowi

Dokumenty finansowe


Dla podmiotów biznesowych wykonujemy tłumaczenia dokumentów finansowych, obejmujących między innymi:

 • umowę i statut spółki

 • odpis z KRS

 • potwierdzenie nadania NIP

 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 • bilans

 • rachunek zysków i strat

 • rachunek przepływów pieniężnych

 • opinię biegłego rewidenta

 • protokół walnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy


Usługi wielojęzyczne


Mamy również ciekawą ofertę obsługi wielojęzycznej dla firm eksportujących swoje wyroby za granicę, w ramach której zlecą Państwo wykonanie tłumaczeń na różne języki w jednym miejscu, co zaoszczędzi Państwu żmudnych poszukiwań odpowiednich tłumaczy.

Nasza oferta obejmuje wielojęzyczne tłumaczenia:

 • składu produktów umieszczanych na naklejkach, etykietach lub opakowaniach,

 • ostrzeżeń na produktach

 • instrukcji obsługi

 • katalogów produktów

 • stron internetowych

Aby osiągnąć najwyższą jakość, tłumaczenia konsultujemy ze specjalistami z poszczególnych dziedzin.

Możemy także zapewnić tłumaczenia ustne w trakcie rozmowy telefonicznej, telekonferencji, szkolenia pracowniczego (np. szkolenia z obsługi maszyn), itp.