Klienci biznesowi

Dokumenty finansowe


Dla podmiotów biznesowych wykonujemy tłumaczenia dokumentów finansowych, obejmujących między innymi:

  • umowę i statut spółki

  • odpis z KRS

  • potwierdzenie nadania NIP

  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

  • bilans

  • rachunek zysków i strat

  • rachunek przepływów pieniężnych

  • opinię biegłego rewidenta

  • protokół walnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy


Usługi wielojęzyczne


Mamy również ciekawą ofertę obsługi wielojęzycznej dla firm eksportujących swoje wyroby za granicę, w ramach której zlecą Państwo wykonanie tłumaczeń na różne języki w jednym miejscu, co zaoszczędzi Państwu żmudnych poszukiwań odpowiednich tłumaczy.

Nasza oferta obejmuje wielojęzyczne tłumaczenia:

  • składu produktów umieszczanych na naklejkach, etykietach lub opakowaniach,

  • ostrzeżeń na produktach

  • instrukcji obsługi

  • katalogów produktów

  • stron internetowych

Aby osiągnąć najwyższą jakość, tłumaczenia konsultujemy ze specjalistami z poszczególnych dziedzin.

Możemy także zapewnić tłumaczenia ustne w trakcie rozmowy telefonicznej, telekonferencji, szkolenia pracowniczego (np. szkolenia z obsługi maszyn), itp.